Month: January 2024

“የወጣው ደብዳቤ የዜጎችን ህገመንግስታዊ፣ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት የሚቃረን ነው”- የዎህዴግ ሊቀመንበር የዎላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ...
በሶማሊያ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ዜጎችን ከሀገሪቱ ለማባረር የሚደረግ አደገኛ ቅስቀሳ ከፍተኛ ጉዳት ከማድረሱ በፊት አለምአቀፍ...
ባለፉት ሶስት አመታት በኢትዮጵያ በተደረገው አሳፋሪ የእርስበርስ ጦርነት ተከትሎ ጦርነቱ ቀጥታ የተካሄደባቸው ትግራይና አማራና...