Month: April 2024

በተጠረጠሩበት ህገወጥ ተግባር ከኃላፊነታቸው ታግደው እንዲቆዩና እንዲወገዱ ውሳኔ የተወሰነላቸው አመራሮች በአከባቢው ሁከት እንዲፈጠር እየቀሰቀሱ...
ህዝብ በመንግሥት ላይ እምነት እንዳይጥል በሚያደርግ አካሄድ የተዘረጋው የግለሰቦች መዋቅር እንዲፈርስ የተጀመረው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ...