Month: June 2024

“የህዝቦች ዕኩልነትና አብሮነት የሚረጋገጠው ሁሉንም በአበርክቶቱ መጠን በማገልገል እንጂ በመርህ አልባ መደጋገፍና ኢ-ፍትሐዊ ውድድሮችን...
“የሀገር ሽማግሌዎቻችን ለሶስተኛ ወገን አቤቱታ ይዘው ከመሄዳቸው በፊት ላለፉት አመታት ከአከባቢው በሀሳብ ልዩነት ምክንያት...
ክልሉ ደብዳቤዎችን በአድራሻዋ እየተቀበለና እየተላከለት የከተማውን ስም በግልጽ እንደሌሎቹ አሳትሞ የህግ አካል አለማድረጉ ብቻ...